AJALOOST

Hoone on ehitatud aastal 1696 ning läbinud kokku 4 erinevat juurdeehitus etappi saavutamaks tänaseid mõõtmeid. Seisnud enam kui kümme aastat tühjana sai maja 2017 aastal alustatud renoveerimistööde käigus uue hingamise ning alates 2019 aastast võtavad majas külalisi vastu Boutique Hotel Rosenplänter ja Pastoraat Cafe.

PASTORAAT CAFE
51 ISTEKOHTA
PASTORAAT CAFE
51 ISTEKOHTA
Tähelepanu!
Teeme kõik selleks, et meie kliendid ja personal saaksid end turvaliselt tunda COVID-19 puhangu ajal.
Hoiame end kursis Terviseameti nõuetega ja käitume vastavalt soovitustele.