Skip to main content

1. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

1.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad ROSENPLÄNTER Boutique Hotel veebilehe Kasutajatele.

ROSENPLÄNTER Boutique Hotel töötleb isikuandmeid ainult Teile teenuse osutamiseks (hotellitoa broneerimiseks, kontaktvormi täitmiseks või uudiskirjaga liitumiseks). Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete kogumine

Andmeid kogume hotellitoa broneerimise vormi täitmisel.

1.2. Vormide täitmisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
1.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.3.1. Nimi – vajalik broneeringu täitmiseks ja tagamiseks;
1.3.2. E-posti aadress – vajalik broneeringu täitmiseks ja vajadusel arvete esitamiseks;
1.3.3. Telefoni number – vajalik broneeringu täitmiseks ning täitmise tagamiseks sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks.

Kontaktvormi täitmisel andmete kogumine.

1.4. Vormide täitmisel jagunevad Kasutaja poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
1.5. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.5.1. Nimi – vajalik kirja täitmiseks ja saatmiseks;
1.5.2. E-posti aadress – vajalik kirja täitmiseks ja saatmiseks ning vajadusel Kasutajale vastamiseks;
1.5.3. Telefoni number – vajalik kirja täitmiseks ning täitmise tagamiseks sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks.
1.5.4. Sõnum – vajalik kirja täitmiseks ning sõnumi edastamiseks.

Emailiga liitmumisel andmete kogumine.

1.6. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.6.1. Kohustuslik on e-mailiga liitumisel e-maili aadressi sisestamine.
1.7. Antud eraldi nõusolek andmete edastamisega on Tellija andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, st talle edastatakse turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt antud kontaktandmeid kasutades.
1.8. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.
1.9. Tellija andmete vastutav töötleja on ROSENPLÄNTER Boutique Hotel (Kuninga Kapital OÜ), registrikood 14534113, asukoht Kuninga 30, Pärnu, 80014, Eesti.

Andmete säilitamise aeg

1.10. ROSENPLÄNTER Boutique Hotel säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

1.11. Tellijal on õigus saada ROSENPLÄNTER Boutique Hotel teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
1.12. Tellijal on õigus nõuda ROSENPLÄNTER Boutique Hotel käest enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
1.13. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
1.14. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
1.15. Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Teil õigus saata meile e-kiri info@rosenplanter.ee või helistada numbril +372 5787 7257.

2. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad ROSENPLÄNTER Boutique Hotel veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
2.2. ROSENPLÄNTER Boutique Hotel kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
2.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.