HOTELLITOAD
HOTELLITOAD
ROSENPLÄNTERI MAJA ON EHITATUD AASTAL 1696
ROSENPLÄNTERI MAJA ON EHITATUD AASTAL 1696
13 UNIKAALSET TUBA
13 UNIKAALSET TUBA
PASTORAAT CAFE
PASTORAAT CAFE
 
Tähelepanu!
Teeme kõik selleks, et meie kliendid ja personal saaksid end turvaliselt tunda COVID-19 puhangu ajal.
Hoiame end kursis Terviseameti nõuetega ja käitume vastavalt soovitustele.